FAQ – často kladené otázky

Faktoring - Často kladené otázky

Aktualizované: 24 marca 2022

Čo je to faktoring?

Faktoring je obľúbený spôsob prevádzkového financovania založený na postúpení pohľadávok. Celý proces funguje na pomerne jednoduchom princípe. Vaša spoločnosť priebežne vystavuje faktúry svojim zákazníkom, ktoré následne postupuje nám. My vám obratom preplatíme vopred dohodnutú časť hodnoty faktúr, spravidla 80-90 %. O následné inkaso pohľadávok sa staráme my. Váš zákazník nám v dobe splatnosti uhradí vystavenú faktúru a my vám doplatíme zostávajúcu hodnotu pohľadávky zníženú o poplatky za faktoringové financovanie. Súčasťou našich služieb je tiež inkaso faktúr po splatnosti, čím šetríme váš čas, ktorý by ste museli tráviť často zdĺhavým urgovaním platieb.

Pre koho je faktoring určený?

Predovšetkým pre malé a stredné firmy, ktoré dodávajú niekoľkým stálym odberateľom so splatnosťou od 30 do 120 dní, s mesačným objemom financií vo faktúrach cez 20 000 €. Najčastejšie sa jedná o podniky so zameraním na obchod, priemysel, špedíciu, potravinárstvo a podobne. Kľúčové je, že príliš nezáleží na ekonomickej situácii klienta. Pri faktoringu sa schvaľovací proces odvíja od finančnej kondície odberateľa. Vďaka tomu sme schopní financovať i začínajúce spoločnosti bez histórie typu start-up, ktoré dodávajú tovar, alebo službu stabilným odberateľom. Faktoring je vhodnou možnosťou financovania tiež pre veľké firmy, a to najmä v kombinácii s bankovými úvermi.

Aké sú predpoklady pre nadviazanie spolupráce s Bibby Financial Services?

Financujeme faktúry vystavené domácim i zahraničným firmám so splatnosťou až 120 dní. Aby faktoring dával zmysel, je nutný minimálny mesačný objem financií vo faktúrach vo výške aspoň 20 000 €. Zároveň z logických dôvodov nie je možné financovať zálohové faktúry. Ak uvedené predpoklady spĺňate, zavolajte nám na 232 780 056 a radi preberieme možnosti financovania vašej firmy.

Je faktoring vhodný pre financovanie start-upov?

Áno, práve medzi začínajúcimi firmami patrí faktoring k tým najobľúbenejším zdrojom finančných prostriedkov na úhradu prevádzkových nákladov. K firmám typu start-up sa totiž banky často otáčajú chrbtom. Podmienkou schválenia faktoringu pre menšie firmy je nutnosť zazmluvnených zákaziek s obchodnými partnermi. Hneď ako vystavíte faktúru, pošlite nám jej kópiu. My vám pohľadávku do 24 hodín prefinancujeme a pošleme peniaze na účet.

Dokáže faktoring zlepšiť firemný cash flow?

Áno, posilnenie cash flow je jednou z najväčších predností faktoringu. Vďaka postúpeniu obchodných pohľadávok na faktoringovú spoločnosť dochádza k nárastu voľnej likvidity v rámci firmy využívajúcej túto formu financovania. Máte tak okamžite k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré môžete obratom využiť na zaplatenie faktúr svojim dodávateľom, doplnenie tovaru v skladoch alebo investovať do rozvoja svojho podnikania. Dlhé čakanie na splatnosť pohľadávok sa tak stáva minulosťou.

Ako prebieha postupovanie pohľadávok v Bibby Financial Services?

Početnosť postupovania pohľadávok si nastavíte na začiatku našej spolupráce presne podľa potrieb vášho podnikania. Pohľadávky môžete postupovať každý deň, raz za týždeň alebo len niekoľkokrát za mesiac. Následne vystavujete faktúry svojim odberateľom tak isto ako doteraz. V deň postúpenia vyplníte v našom on-line systéme potrebné údaje k daným pohľadávkam, nahráte kópie faktúr, dodacích listov a vygenerujete dokument potvrdzujúci postúpenie faktúr. Všetko on-line podpíšete a zašlete elektronicky do Bibby. Náš tím skontroluje prijaté dokumenty a ak je všetko v poriadku, vaše faktúry sú prefinancované. Peniaze tak môžete mať na účte už v priebehu niekoľkých hodín, najneskôr však do druhého dňa.

Môžem svoje pohľadávky sledovať online?

Samozrejme, žijeme predsa v 21. storočí. Naši klienti majú prístup do on-line systému, v ktorom môžu postupovať pohľadávky a majú prehľad o ich aktuálnom stave. Napríklad o tom, že ich zákazník práve danú faktúru v poriadku uhradil. V eClientovi je možné navyše vytvárať i vlastné zostavy pre každodennú prácu vášho oddelenia účtovníctva.

Ako rýchle dostanem peniaze za faktúry?

Hneď ako postúpite pohľadávky, dostanete až 90 % ich hodnoty do 24 hodín na svoj účet. Namiesto nekonečného čakania na splatnosť faktúr tak máte významnú časť prostriedkov obratom k dispozícii.

Čo keď odberateľ nezaplatí?

Vášho zákazníka najskôr upozorníme písomne a telefonicky. Keď ani potom nezaplatí, odvíjajú sa ďalšie kroky podľa konkrétneho variantu dohodnutej služby. Ak pohľadávka nie je uhradená v režime bezregresného faktoringu, nastáva poistná udalosť a vzniknutú škodu berieme na seba. Pri regresnom faktoringu je situácia iná, v tomto variante nepreberáme riziko nezaplatenia a neuhradené pohľadávky vám budú po dohodnutej (regresnej) lehote vrátené.

Aký je rozdiel medzi regresným a bezregresným faktoringom?

Rozdiel je spojený s prevzatím rizika prípadného nezaplatenia pohľadávok. Pri bezregresnom faktoringu berieme riziko na seba my ako faktoringová spoločnosť. Ste tak poistení proti prípadnej platobnej neschopnosti svojho odberateľa. Pri regresnom faktoringu je v prípade neuhradenia pohľadávka po uplynutí dohodnutej (regresnej) lehoty vrátená klientovi, ktorý ju ďalej vymáha vo vlastnej réžii.

Aké sú poplatky za faktoring?

Náklady závisia na type služby a jej rozsahu. Skladajú sa z dvoch zložiek – faktoringového poplatku a úroku. Faktoringový poplatok sa počíta z nominálnej hodnoty faktúry a úrok z financovanej čiastky. Štandardne sa cena financovania pohybuje medzi 0,5 - 2 % z hodnoty faktúry. Pri bezregresnom faktoringu sa pripočítava bezregresný poplatok, ide o cenu za poistenie rizika neuhradenia pohľadávky.

Čo povedia na faktoring naši zákazníci?

Vašim odberateľom nevznikne žiadna práca navyše. Jediná zmena spočíva v čísle bankového účtu, na ktorý budú platiť vami vystavené faktúry. Ak z nejakého dôvodu váš odberateľ nesúhlasí s postúpením pohľadávok na nás, prípadne existuje iný dôvod pre neinformovanie odberateľa o faktoringu, môžete využiť skrytý faktoring.

Prečo využiť faktoring od Bibby Financial Services?

U nás sa nestretnete so zošnurovanými bankovými pravidlami a zdĺhavými schvaľovacími procesmi. Zakladáme si na prvotriednom servise a maximálnej flexibilite pre našich klientov, produkty vám dokážeme prispôsobiť na mieru. Vychádzame z tridsaťročných skúseností, vďaka ktorým pomáhame firmám rásť.

Aký je rozdiel medzi factoringom, faktoringom a forfaitingom?

Medzi factoringom a faktoringom nie je rozdiel. Tieto slová majú rovnaký význam, označenie tejto služby je možné písať oboma spôsobmi. Forfaiting spočíva v odkúpení strednodobých a dlhodobých pohľadávok vysokej nominálnej hodnoty. Oproti tomu faktoring je založený na odkúpení krátkodobých pohľadávok nižšej hodnoty s kratšou splatnosťou spravidla v ráde 30 - 120 dní.

Aký je rozdiel medzi faktoringom a úverom?

Prostredníctvom faktoringu je možné výrazne skrátiť splatnosť faktúr, patrí medzi obľúbené zdroje financovania podniku a veľmi dobre nahrádza krátkodobé bankové úvery. Oproti nim má tento spôsob financovania firiem rad výhod, a to najmä pre menšie a stredne veľké spoločnosti. Pre ne bývajú klasické úvery vzhľadom k striktným podmienkam tuzemských bánk ťažšie dostupné. Hlavnou výhodou je, že nerastie zadĺženie spoločnosti. Máte k dispozícii svoje vlastné finančné prostriedky. Vďaka našim službám môžete získať voľnú hotovosť do 24 hodín od vystavenia faktúry, súčasne dokážeme prispôsobiť formu financovania presne na mieru vašich potrieb.

Email Icon

Chcete dostávať novinky z Bibby?

Záleží nám na vašom súkromí. Prečítajte si naše Oznámenie o ochrane osobných údajov

Podobné články

Faktoring pomáha malým aj veľkým spoločnostiam
Článok

1/5 Seriál o faktoringu: Faktoring pomáha malým aj veľkým spoločnostiam

Faktoring sa v posledných rokoch stáva obľúbenou formou financovania celého spektra spoločností. Zďaleka tak neplatí, že ho využívajú len ekonomicky nestabilné firmy.
Skryté poplatky u faktoringu nečakajte
Článok

2/5 Seriál o faktoringu: Skryté poplatky u faktoringu nečakajte

Jednou z hlavných výhod faktoringu je jeho vysoká nákladová transparentnosť, klientovi je totiž na prvý pohľad jasné, koľko za túto službu zaplatí.
Sme tu pre vás v období neistoty
Správa

Sme tu pre vás aj v čase neistoty

Pomáhame podnikom prekonať obdobie finančnej neistoty
Faktoring Často kladené otázky
Článok

Faktoring - Často kladené otázky

Nie ste si istí, ako presne funguje faktoring? Odpovedali sme na často kladené otázky záujemcov o túto formu financovania.