Znížte množstvo oneskorených platieb

Aktualizované: 31 mája 2023

Ako predísť a minimalizovať množstvo neplatičov

Prijímanie platieb od zákazníkov by malo byť jednoduchým a rutinným procesom, zvlášť ak máte nastavené osvedčené interné postupy na ich kontrolu. Hoci je váš fakturačný proces veľmi efektívny, vždy bohužiaľ naráža na klientov, ktorí platia neskoro. Alebo ešte horšie – neplatia vôbec.

Oneskorené platby predstavujú pre podnikanie zbytočný náklad

S nedisciplinovanými platcami sa stretol snáď každý podnikateľ a ani súčasný trend sa z pohľadu firiem nejaví príliš optimisticky.

„Vzhľadom na hospodársky útlm očakáva v budúcich 12 mesiacoch takmer polovica spoločností v strednej a východnej Európe predĺženie priemernej doby splatnosti faktúr,“ vyplýva z prieskumu „Barometer platobnej morálky“. Ten bol uskutočnený v decembri 2022 medzi 1300 podnikmi z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Turecka úverovou poisťovňou Atradius.

28 % podnikov za posledných 12 mesiacov zažilo problémy s úhradou svojich pohľadávok,“ potvrdzuje výsledky prieskumu aj jeden zo záverov správy Bibby Financial Services „SME Confidence Tracker“, uskutočnený v minulom roku.

Efektívny platobný proces

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby sa vaše podnikanie vyhlo nepríjemným dôsledkom spojeným s oneskorenými platbami od vašich zákazníkov. Pamätajte si, že za váš dodaný tovar a poskytnuté služby máte nárok na ich zaplatenie.

Ak chcete primäť zákazníkov k rýchlemu uhradeniu vašej pohľadávky a znížiť dopady neskorých platieb na vaše podnikanie, mali by ste:

 • informovať sa o svojich zákazníkoch a preveriť ich bonitu ešte pred dohodnutím platobných podmienok;
 • definovať penalizačné poplatky za oneskorené platby;
 • dohodnúť si možnosti úhrady, napríklad 50 % pred a 50 % po dokončení služby;
 • uistiť sa, že vaše interné procesy fungujú rýchlo a efektívne a faktúry odosielať včas;
 • začať vymáhať dlžné čiastky ihneď, ako nadíde dátum splatnosti;
 • udržiavať aktuálnu evidenciu platieb, aby ste odhalili prípadné problémy a včas mohli podniknúť kroky na ich riešenie.

Zníženie dopadu oneskorených platieb

Skráťte čas potrebný na riešenie oneskorených platieb od zákazníkov tým, že budete mať:

 1. Zrozumiteľné obchodné podmienky: Po dohode so zákazníkom pošlite svoje obchodné podmienky na ich schválenie. Čím budú stručnejšie, tým lepšie. Prispeje to k ich rýchlejšiemu schváleniu.
 2. Efektívnu fakturáciu: Dodržujte štandardný formát faktúry s kompletnými údajmi. Nezabudnite uviesť číslo faktúry, splatnosť a preferovanú platobnú metódu.
 3. K faktúre priložte všetky doklady, ktoré váš nárok na fakturáciu preukazujú (dodací list, CMR, preberací protokol a podobne).
 4. Uistite sa tiež, že dokument zasielate správnej osobe.

Ako sa vyhnúť a minimalizovať neplatenie

Na zachovanie zdravej finančnej politiky vášho podnikania by ste mali:

 • posielať včas upomienky, bezodkladne niekoľko dní po splatnosti faktúry;
 • zavolať zákazníkom a neformálne sa s nimi porozprávať, aby ste zistili dôvod oneskorenej platby;
 • dohodnúť sa na vyriešení problému a vysvetliť, akým spôsobom budete vymáhať pohľadávku;
 • zmeniť frekvenciu fakturácie - pre niektorých zákazníkov môže byť vhodnejšie fakturovať týždenne, a nie mesačne;
 • vyčísliť penále za oneskorené platby, čo slúži ako účinné odstrašujúce opatrenie proti neskorým platbám;
 • zvážiť financovanie pohľadávok na zrýchlenie cash flow, v rámci ktorého je možné tiež dohodnúť ochranu pred ich nezaplatením;
 • zvážiť dočasne zmenu platobných podmienok.