Ochota klientov odporučiť faktoring od Bibby rastie, ukázal prieskum za 2. polrok 2022

Aktualizované: 4 apríla 2023

Flexibilita, rýchlosť, spoľahlivosť a snaha pomôcť. To sú vlastnosti, ktoré si klienti na Bibby cenia najviac. Zároveň nemajú obavu odporučiť naše služby svojim priateľom, známym či obchodným partnerom. Ukázal to aktuálny prieskum zákazníckej spokojnosti, prostredníctvom ktorého pravidelne sledujeme naše silné stránky i oblasti, v ktorých existuje priestor na zlepšenie.

V rámci najnovšieho prieskumu ku koncu roka 2022 sme sa pýtali bezmála 550 klientov naprieč všetkými regiónmi, kde pôsobíme. Z globálneho pohľadu môžeme povedať, že 86 % firiem je s našimi službami spokojných, pričom vyložene nespokojných je 7 % zákazníkov. To vzhľadom na ekonomický vývoj a rastúce úrokové sadzby považujeme za výborný výsledok.

V rámci Českej republiky sú výsledky oproti štatistikám za celú skupinu Bibby Financial Services ešte lepšie, keď sa za spokojných považuje 90 % opýtaných. Na Slovensku spokojnosť vyjadrili dokonca úplne všetci respondenti. Klienti najčastejšie vyzdvihujú hladký priebeh financovania či pohotovú a priateľskú komunikáciu našich zamestnancov. Dôležitý je pre nich takisto fakt, že sa môžu na faktoring spoľahnúť, znížiť riziká a lepšie plánovať.

Spokojenost 2023

Vnímanie kvality služieb zo strany klientov sledujeme súčasne i pomocou ukazovateľa Net Promoter Score (NPS), ktorý vychádza z miery ochoty odporučiť daný produkt, môže nadobúdať hodnoty od -100 do 100. Sme hrdí, že v Česku a na Slovensku sme dosiahli hodnoty +76 a +90 bodov, čo je zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku.

To možno pripočítať nielen vysokej úrovni poskytovaných služieb, ale i profesionalite a empatii zamestnancov českej a slovenskej pobočky. NPS sa na porovnanie v rámci bankového sektoru typicky pohybuje na polovičnej úrovni, teda okolo 40 bodov. Väčšina z opýtaných tak zrejme spolupracuje s Bibby radšej než so svojou bankou.

NPS 2023

Všetkým klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a chceme vás uistiť, že budeme pokračovať v súčasnej trajektórii. Urobíme všetko pre to, aby sme boli dlhodobým partnerom pre rast vášho podnikania. Nech už bude budúcnosť akákoľvek, na služby Bibby Financial Services sa môžete spoľahnúť.