Súčasné trendy v logistike na Speedchain 2017

V blízkosti Bratislavy v Modre na Zochovej chate sa v júni 2017 uskutočnila logistická konferencia SpeedCHAIN Slovakia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia našej spoločnosti. Na dvojdňovej konferencii sa stretli popredné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej logistiky a dopravy, ako aj odborníci z výrobného sektora a obchodných spoločností, kde sa diskutovalo o súčasných trendoch v oblasti logistiky.

Dvojdňová konferencia priniesla pod heslom „Logistika: Ľudia, trendy a procesy“ veľa zaujímavých tém. V celkom zaplnenej sále zazneli slová o úspechoch slovenskej logistiky, ktorá dokázala využiť európske príležitosti pre vytvorenie perspektívnych odvetví. „Naše ekonomika sa dynamicky rozvíja a my môžeme byť právom sebavedomí,“ povedal Ján Haluška, vedúci úseku makroekonomické analýzy a prognózy, ekonometrické modelovanie, INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky SR.

Na príležitosti spojené s plánovaným otvorením tzv, Novej hodvábnej stesky medzi Čínou a Európou upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorý bol súčasne odborným moderátorom popoludňajšieho programu prvého dňa konferencie. Tá ponúkla v troch sekciách vyčerpávajúci prehľad hlavných tém súčasnej slovenskej logistiky a jej integrácie v rámci logistického priestoru strednej a východnej Európy. Na program jednotlivých prednášok sa dostala problematika dopytu po kvalitnom vzdelávaní, rýchlejšom rozvoji dopravno-logistickej infraštruktúry, postupnom odbúravaní legislatívnych prekážok v modernom podnikaní, ale aj  boja s kriminalitou a ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré objektívne brzdia potenciál rýchlejšieho rastu slovenskej ekonomiky.

Druhý deň konferencie bol zameraný na oblasť automotive v logistike a s ním spojená téma Supply Chain 4.0. Bohatý program priniesol opäť zaplnenej sále vystúpenie Petra Ungermana, ktorý akcentoval význam výchovy vlastných zamestnancov a systémovej starostlivosti o nich pre rozvoj modernej výroby ŠKODA Auto, Miloša Mrázka s témou logistiky dokončených vozidiel spoločnosti GEFCO, Milana Ludvika s prezentáciou systému identifikácie a sledovateľnosti vratných obalov v dodávateľskom reťazci a Miroslava Babky s víziou využitia plne robotických skladových vozíkov v logistických prevádzkach.

Fotogalerie zde.

SpeedCHAIN

SpeedCHAIN

SpeedCHAIN

12 júna 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo