Globálna neistota nesmie zastaviť ambície malých a stredných firiem

David Postings, Global CEO, Bibby Financial Services

Žijeme v dobe takej politickej neortodoxnosti, že pravdepodobne existuje nebezpečenstvo, že ekonomickí komentátori začnú znieť ako rozbitá gramofónová platňa. Neistota, alebo skôr to, čomu Mervin King, bývalý guvernér Bank of England, hovorí radikálna neistota, je dominantným faktorom v globálnej ekonomike. Je to druh neistoty, ktorý agentúry realizujúce výskumy verejnej mienky a kvalifikovaní ekonómovia považujú za ťažké, ak nie nemožné predpovedať. Medzi príklady toho, kedy sa experti pomýlili alebo neboli schopní predpovedať výsledok, patrí udalosti ako Brexit, neschopnosť parlamentu v Spojenom kráľovstve dospieť k rozhodnutiu, Trumpovo volebné víťazstvo a zvolenie Emmanuela Macrona a en Marche !

Napriek rade radikálnych neistôt OECD predpovedala, že globálne miery rastu sa v roku 2017 zvýšia na 3,5% a v roku 2018 na 3,6%. Tieto čísla sa nemusia zdať vysoké, ale rok predtým boli miery iba na 3%, čo bolo najnižšie od roku 2009. Rast je však naďalej nerovnomerný a globálna ekonomika ešte nedosiahla magické 4%, ktoré predchádzali finančnej kríze. Pre mnohých je preto zložité porozumieť odkiaľ príde ďalšia vlna globálneho rastu.

Hrozba pre celosvetový obchod

V dôsledku vnímaného silného odporu proti globalizácii a oživeniu protekcionizmu sú malé a stredné firmy ohrozené neúspechom v globálnom obchode. To bolo najočividnejšie v USA, kde bol hlasným kritikom Donald Trump. Okolo 20% exportov USA pochádza z malých a stredných firiem. Avšak v Európe, ktorá zažíva obdobie silnejšieho rastu, existuje pocit, že by exporty mohli narušiť proces Brexitu. Okolo 40% obchodovania v EÚ zaisťujú malé a stredné firmy.

Takmer štvrtina malých a stredných firiem uvádza, že fluktuácia výmenných kurzov je najväčšou prekážkou pri medzinárodnom obchodovaní. V čase geopolitickej neistoty sa kolísaniu mien uniká len ťažko.

Podľa môjho názoru malé a stredné firmy začnú nadobúdať istotu pri prijímaní exportnej stratégie, keď sa v UK a EU objaví vyšší stupeň politickej stability.  Nikto dnes nemôže odhadnúť, kedy táto situácia nastane, ale bolo by nevhodné, aby malé a stredné firmy prestali expandovať, v čase keď existuje mnoho príležitostí nadväzovať nové obchodné vzťahy. Podobne ako v USA, prezident by mohol mať obavy o deficit obchodnej bilancie na niektorých trhoch, napr. Nemecko, ale bolo by nesprávne sa z nich stiahnuť.

Už teraz však vidíme prvé známky toho, že firmy prinajmenšom odďaľujú investície na britskom trhu. Je to snáď predzvesť recesie? Možno áno. Iste to budeme vedieť v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov a mesiacov. 

Podľa našich skúseností sa obchodný úspech nedosahuje odkladaním investícii alebo znižovaním nákladov (čo sa dnes do veľkej miery deja). Mnoho malých a stredných firiem by malo zvážiť ich medzinárodné obchodné vzťahy a výhody z exportov ako stály benefit pri raste a prosperite.

V našom prieskume malých a stredných firiem v roku 2016 v šiestich z najväčších ekonomík sveta, sme zistili, že zatiaľ čo celosvetovým titulkom dominovali makroekonomické a geopolitické zmeny, malé a stredné podniky sa zaoberali záležitosťami, ktoré postihli ich každodennú činnosť, ako sú cashflow, nábor kvalifikovaného personálu a zvyšovanie nákladov. 

Náš prieskum Global Business Monitor povzbudivo zistil, že 95% malých a stredných firiem plánovalo v roku 2017 investovať do svojho podnikania - medzi najčastejšie spomínané oblasti patrilo školenia zamestnancov, propagačné aktivity a technológie.

Financovanie rastu

Stále je však potrebné veľa podniknúť v súvislosti s financovaním takéhoto rastu a investícií.

>Podľa Svetovej banky postráda až 70% mikropodnikov na rozvíjajúcich sa trhoch prístup k úverom. Svetová obchodná organizácia navyše zistila, že viac ako polovica žiadostí o finančnú podporu obchodovania z radov malých a stredných firiem bola zamietnutá, oproti iba 7% žiadostí nadnárodných spoločností. Globálna likvidita sa v dôsledku toho sústredila na najväčšie inštitúcie a ich klientov, ale netýkala sa menších podnikov, ktoré hrajú rovnako dôležitú časť pri podpore ekonomického rastu.

Nerovnosť v prístupe k financiám nie je ovplyvňovaná iba veľkosťou podniku. Existujú obrovské geografické rozdiely. Náš výskum ukazuje, že takmer polovica malých a stredných firiem v Nemecku verí, že dostupnosť úveru je dobrá alebo vynikajúca. Naproti tomu, malé a stredné firmy v Írsku najčastejšie vnímajú dostupnosť financovania pre svoje podnikanie ako slabú. Podobne platí, že zatiaľ čo v Británii bolo odmietnutých len 8% firiem, v Hongkongu sa zamietli žiadosti o finančnú podporu takmer štvrtine (23%) malých a stredných firiem. 

V zásade verím, že tento problém nie je spôsobený nedostatkom dostupných financií, ale skôr nedostatkom povedomia a pochopenia plnej škále možností. Kým povedomie o alternatívnych formách financovania nepochybne rastie, malé firmy - nech už sú kdekoľvek – majú stále tendenciu obracať sa v prvom rade na svoju banku predtým, než zvážia ostatné dostupné možnosti. Aj správa uverejnená bankou British Business Bank vo februári 2016 to naznačuje: "zatiaľ čo  sa úroveň povedomia, najmä ohľadom novších typov financovania zlepšila, je do očí bijúce, že viac ako polovica malých britských firiem stále ide len do svojej hlavnej banky a nezískava financie z iných zdrojov ".

Aj keď neistota spôsobená stále meniacim sa geopolitickým prostredím naďalej bráni investičným rozhodnutiam a plánom niektorých malých a stredných firiem na expanziu, iné berú budúcnosť do svojich rúk. Patrí sem preskúmavanie príležitostí mimo domáce trhy, najímanie nových talentov a skúmanie za hranicami tradičných bankových partnerstiev pri využívaní podnikových aktív a odomykaní pracovného kapitálu.

Napriek aktuálnym výzvam a protekcionistickým a antiglobalizačným odozvám z niektorých oblastí stále verím, že existujú príležitosti pre malé a stredné firmy po celom svete a že majú k dispozícii hŕbu finančných prostriedkov. Podniky len potrebujú znovu nadobudnúť sebadôveru a chopiť sa ponúkaných príležitostí.

20 júla 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo