Ako to vidia podnikatelia vo svete

Medzinárodný prieskum spoločnosti Bibby Financial Services dáva každoročne príležitosť nahliadnuť do diania na zahraničných trhoch. Global Business Monitor prináša odpovede viac než 1 600 respondentov z radov malých a stredných podnikateľov z 11 krajín sveta. Pozrime sa spolu na „highlighty“ jednotlivých krajín.

Kanada verí v rast predajov
Zástupcovia kanadských malých a stredných podnikov sú presvedčení, že pred sebou majú obdobie rastúcich predajov. Taký pohľad zastáva viac než 70 % kanadských podnikateľov.

Nemci fandia sami sebe
Vyše 81 % respondentov sa zhoduje, že nemecká ekonomika funguje veľmi dobre. To dokazuje aj fakt, že iba 5 % podnikateľov uvažuje o externom financovaní investícií v budúcom roku.

Poliaci veria investíciám do strojov a technológiám
Investície do strojov a zariadení považuje 41 % poľských podnikateľov za kľúčové pre ďalší rast. Viac než tretina zástupcov SME vidí skvelú príležitosť ďalšieho biznisu v akvizícii existujúcich firiem.

V Singapure ide import a export
Malé a stredné podniky v Singapure dovážajú a vyvážajú viac než podniky iných krajín. A tak to najskôr zostane aj v budúcom roku. 62 % respondentov odpovedalo, že pravdepodobne budú firmy dovážať, a 61 % odpovedalo, že budú vyvážať. To je takmer 3× viac než podnikatelia v USA.

Británii sa darí dobre, panujú však obavy. Na platbu čakajú najdlhšie
Takmer 43 % podnikateľov si myslí, že ekonomike sa darí dobre. Obavy však panujú z budúcnosti. Jeden z piatich respondentov očakáva, že v budúcich 12 mesiacoch bude situácia horšia.

Na peniaze a preplatenie faktúr čakajú britskí podnikatelia úplne najdlhšie zo všetkých oslovených. Priemerná „čakacia lehota“ je 37,5 dňa. Napríklad v Nemecku je to 26 dní a mimo európskej krajiny dokonca len 23,5 dňa.

V Amerike čakajú rast. Faktúry preplácajú rýchlo
Takmer 40 % respondentov očakáva, že americká ekonomika porastie aj v nasledujúcich 12 mesiacoch. Vyše 36 % podnikateľov zastáva názor, že ekonomická situácia bude rovnaká.

V preplácaní faktúr sú americkí podnikatelia jedni z najdisciplinovanejších. Priemerná lehota splatnosti je 24 dní. Čo je takmer o polovicu kratší čas než vo Francúzsku, kde dosahuje 45 dní.

Francúzsko v obavách o svetovú ekonomiku
Vyše 70 % francúzskych malých a stredných podnikateľov má obavy o výhľad globálnej ekonomiky. Za najväčšie obavy označilo 38 % respondentov vojny a terorizmus, 17 % firiem zas ako hrozbu vníma americkú politickú scénu.

Čína očakáva pokles predajov
Čínski podnikatelia sú ako jediní zo všetkých oslovených pesimistickí, čo sa týka vývoja predajov v nasledujúcich 12 mesiacoch. Celých 45 % si myslí, že predaje v budúcom roku klesnú. Tretina verí, že zostanú na rovnakej úrovni ako tohto roku. Napriek tomu plánujú investovať do marketingu (35 %), do vývoja nových produktov (31 %) a náboru nových zamestnancov (27 %).

Íri považujú Brexit za ohrozenie ekonomického rastu
Takmer 70 % írskych podnikateľov označilo Brexit za hrozbu pre globálnu ekonomiku. Na druhom mieste rebríčka „hrozieb“ sa umiestnila politická situácia v Amerike (55 %), treťou najväčšou hrozbou sú vojny, konflikty a terorizmus (21 %).

V Holandsku investujú do vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Za najčastejšie investičné plány v nasledujúcich 12 mesiacoch považujú holandskí podnikatelia vzdelávanie a rozvoj ľudských vzťahov (59 %). Na druhom mieste sa umiestnili investície do IT a digitálnych technológií (56 %). V tesnom závese sú investície do marketingu a predaja (53 %).

A kam chcete exportovať vy? Poradíme vám, ako sa dostať na zahraničné trhy a na ktorých obchodných partnerov si dať pozor.

27 novembra 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo