Autodopravcovia už majú peniaze na naftu ...

... vďaka faktoringu.

.. Rozhovor s Jakubom Novákom, obchodným riaditeľom spoločnosti Bibby FINANCIAL SERVICES na tému PREVÁDZKOVÉ FINANCOVANIE DOPRAVCOV ...

Ako môže prevádzkové financovanie formou faktoringu pomôcť dopravcom?

Vlastné finančné prostriedky viazané vo vystavených faktúrach môže dopravca uvoľniť ihneď po zrealizovaní dopravy a vystavení faktúry. Vďaka tomu má viac priestoru na rozvoj vlastného podnikania, realizáciu nových obchodných príležitostí, minimalizáciu omeškania splatností a optimalizáciu vlastných marží. To všetko môže dopravca získať vďaka faktoringu.

Prečo je faktoring pre dopravcu tou správnou voľnou?

V segmente dopravy sú štandardom dlhé splatnosti faktúr, ale naopak PHM, mýto, lízingy, mzdy a ďalšie náklady s dopravou spojené musia dopravcovia často hradiť ihneď, maximálne do 14 dní. S využitím faktoringu má dopravca možnosť čerpať finančné prostriedky ihneď po vystavení faktúry a nemusí čakať, kým odberateľ zaplatí. Vďaka okamžitému prístupu k hotovosti sa zrýchlia peňažné toky klienta, ktorý vďaka tomu môže rýchlejšie rásť a zvýšiť ročný obrat aj zisk. Ďalším veľkým prínosom môže byť prefinancovanie pohľadávok v bezregresnom režime, kde na seba faktoringová spoločnosť preberá riziko neuhradenia týchto pohľadávok.

Aké podmienky musí splniť dopravca, ak chce využiť vaše služby?

Faktoring je stále ešte zanedbávaným typom prevádzkového financovania. Pritom riešenie financovania pohľadávok je vhodné prakticky pre firmy všetkých veľkosti, a to vrátane tých začínajúcich. Podmienka financovania je iba jediná, dopravca musí mať aspoň jedného stabilného a bonitného zákazníka. Ak chce klient prefinancovať iba jednu jednorazovú faktúru, v tom mu bohužiaľ nepomôžeme.

Nemôžeme sa nespýtať na cenu. Koľko služba dopravcu stojí?

Kalkulácia ceny je u každého klienta rôzna, odvíja sa od niekoľkých parametrov. Všeobecne sa dá ale povedať, že náklady na službu sú spravidla cca do 1% z faktúry za mesiac financovania, a to podľa výšky financovania, počtu odberateľov a rizikovosti daného financovania. V porovnaní so skontami, ktoré dopravcovia využívajú a pohybujú sa v rozmedzí 3 – 7% je to veľmi efektívny spôsob financovania.

Oplatí sa dopravcom faktoring?

Určite, nielen oplatí, ale pomôže aj v stabilizácii a rozvoju ich podnikania. Nejde len o okamžitý prístup k hotovosti. Faktoringová spoločnosť na seba preberá aj správu postúpených pohľadávok. Dopravcom tak odpadá starosť s urgovaním odberateľov. Nepriamo sa potom zlepšuje aj platobná morálka odberateľov, pretože včasná urgencia a inkaso realizuje za klienta faktoringová spoločnosť. Dopravca však najmä stíha načas platiť všetky záväzky a vyhýba sa všetkým sankciám, ktoré môžu byť aj drahšie ako samotný faktoring.

Ako riešite situáciu, keď odberateľ s faktoringom nesúhlasí?

Aj v takom prípade máme pre našich klientov riešenie. Ponúkame možnosť skrytého faktoringu, kedy odberateľa o postúpení pohľadávok neinformujeme.

Keď sa rozhodnem s vami uzatvoriť zmluvu, kedy dostanem prvé peniaze?

Prvé financovanie môže odchádzať už v deň podpisu zmluvy, ak máme k dispozícii všetky podklady. Následne pri každom postúpení sa snažíme financovať faktúry do 24 hodín.

Aké hlavné trendy v tejto oblasti pozorujete?

Súčasným trendom v oblasti faktoringu u dopravcov je najmä exportné financovanie, kde sa klienti vďaka tejto službe nemusia báť nových trhov ani jazykových bariér. Pomocou exportného faktoringu sú minimalizované exportné riziká a pre klienta sú súčasťou aj informácie o solventnosti ich obchodných partnerov.

24 októbra 2018


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo