9 z 10 klientov je spokojných so službami Bibby Financial Services, ukazuje najnovší výskum

V roku 2019 vykonala faktoringová spoločnosť Bibby Financial Services (BFS) výskum spokojnosti zákazníkov naprieč všetkými pobočkami. Oslovila celosvetovo 1 127 zákazníkov (66 v SR a ČR), čo je o 143 klientov viac, než v roku 2018. Cieľom bolo predovšetkým zistiť silné a slabé stránky v starostlivosti o zákazníkov a porovnanie dlhodobých výsledkov. Z výskumu vyplynulo, že 79 % klientov vďaka Bibby Financial Services dosiahlo výsledky, ktoré by bez tejto podpory nedocielili.

Najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť na Slovensku a v Českej republike má vo svojom portfóliu stovky aktívnych klientov, ktorým pomáha rásť a prosperovať na tuzemských i zahraničných trhoch. Vďaka osobnému prístupu, podmienkam na mieru a excelentnej komunikácii, si i v minulom roku BFS udržala v Česku mimoriadne vysoké Net Promoter Score (NPS) na hodnote 55, na Slovensku dokonca 75. „Výskum tiež ukazuje, že 92 % klientov v SR i ČR je spokojných s našimi službami. Potvrdzuje sa, že náš tím odvádza skvelú prácu v prospech klientov,“ hovorí Michal Gabriel, generálny riaditeľ Bibby Financial Sevices.

Okrem NPS je pre BFS dôležitá spätná väzba klientov na zlepšenie poskytovaných služieb. Každý rok spoločnosť inovuje a zjednodušuje prijímací proces klientov a postupovanie pohľadávok. „Pripomienky klientov si berieme k srdcu a priebežne pracujeme na vylepšovaní našich služieb. V tomto roku sme napríklad vypracovali manuál pre zjednodušenie práce s faktúrami v našom eClientovi,“ dodáva Marie Pomykalová, Head of Client Relations.

BFS sa telefonickým a online dopytovaním zamerala i na štruktúru svojich klientov a vnímanie ich budúcej spolupráce so spoločnosťou. Väčšinu klientov v portfóliu spoločnosti tvoria malé a stredné podniky do 49 zamestnancov, ktorým faktoring pomáha s cash flow, rozvojom a expanziou do zahraničia. Podľa výskumu chce až 91 % klientov v nasledujúcich 12 mesiacoch i naďalej spolupracovať s Bibby Financial Services.

 

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie. Pôsobí v 10 krajinách Európy a Ázie, má viac než 1 200 zamestnancov a jej tímy podporujú viac než 12 000 firiem na celom svete. BFS financuje nového klienta každých 53 minút.

Kontakt:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: 
jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.sk

29 apríla 2020


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo