Obrat klientov medziročne vzrástol o 32 %, ukazujú čísla Bibby Financial Services

Malé a stredné podniky sa postupne zotavujú z pandemického útlmu. Dokazujú to štatistiky medzinárodného poskytovateľa faktoringových služieb Bibby Financial Services (BFS), ktorý zaznamenáva bezmála tretinový medziročný nárast obratu svojich klientov. Prispieva k tomu široká zaočkovanosť populácie spoločne s uvoľňovaním opatrení.

Konkrétne došlo v druhom štvrťroku tohto roku k nárastu objemu preplatených faktúr o 32 %, z minuloročných 1,8 mld. GBP na súčasných 2,4 mld. GBP (v prepočte 2,83 mld. EUR). Oživovanie navyše postupne graduje, zatiaľ čo v januári 2021 sme prefinancovali pohľadávky za 0,7 mld. GBP, v júni to bolo už 0,9 mld. GBP (1,06 mld. EUR). Ozubené kolesá ekonomiky sa tak dávajú do pohybu. A to napriek stále zložitej situácii na poli dodávok celého radu vstupov do výroby a zdražovaniu kľúčových komodít.

Jonathan Andrew, Globálny generálny riaditeľ BFS, súčasnú situáciu komentuje slovami:

„V posledných mesiacoch zaznamenávame výrazne rastúcu obchodnú aktivitu malých a stredných podnikov. Ich tržby sa vracajú na predpandemické úrovne, a to najmä vďaka uvoľňovaniu reštriktívnych opatrení. I keď vo vzduchu stále visí rad rizík, naši zákazníci sú, čo sa týka budúceho vývoja, badateľne optimistickejší, než na začiatku roka. Na trhu sa objavuje celý rad príležitostí, ku ktorých realizácii pomáha i flexibilné faktoringové financovanie. Sme radi, že môžeme prispieť k postupnému návratu ekonomiky do starých koľají.“

V priebehu zložitých mesiacov minulého roku sme nelenili a neustále poskytovali potrebné financovanie našim zákazníkom v rámci tuzemského i zahraničného obchodu. Zároveň došlo k menovaniu nového vedenia a formulácii stratégie označovanej ako BFS 4.0.

V uplynulom štvrťroku sme pristúpili k vytvoreniu Fondu obnovy po pandémii v objeme 300 mil. GBP (v prepočte 0,35 mld. EUR), ktorý bude využitý na podporu ekonomického zotavenia Spojeného kráľovstva. Prostriedky sú určené novým i terajším klientom z radov malých a stredných podnikov na čerpanie cez faktoringové služby BSF.

K firemnej stratégii Jonathan Andrew poznamenal:

„V rámci našej novej stratégie BFS 4.0 sa chceme stať efektívnejšou spoločnosťou, a to najmä prostredníctvom pokračujúcej digitalizácie firemných procesov. Vďaka tomu budeme schopní orientovať naše služby ešte viac na mieru potrieb klientov. Smerujeme k tomu, stať sa medzinárodným lídrom v oblasti faktoringových služieb pre malé a stredne veľké podniky.

Už teraz dosahujeme vysokú úroveň zákazníckej spokojnosti, predovšetkým vďaka inovatívnym produktom, výborne vyškolenému tímu zamestnancov a orientácii na klienta. Našim poslaním je poskytovať firmám flexibilné financovanie, a tak prispievať nielen k nárastu ich hospodárskych výsledkov, ale i rozvoju ekonomiky ako celku.“

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie. Pôsobí v 10 krajinách Európy a Ázie, má viac než 1 200 zamestnancov a jej tímy podporujú viac než 12 000 firiem po celom svete. BFS financuje nového klienta každých 53 minút.

Kontakt pre médiá:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.sk

17 augusta 2021


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo