Poctivá práca prináša ovocie, potvrdil aktuálny prieskum klientskej spokojnosti

V Bibby sa snažíme robiť pre spokojnosť klientov maximum. Či už ide o kvalitu zákazníckeho servisu, rýchlosť preplácania faktúr alebo podmienky nášho financovania. Aby sme si mohli overiť, že sme na správnej ceste, robíme pravidelný prieskum naprieč našimi klientmi, teraz dokonca na polročnej báze.

V rámci zisťovania za prvých šesť mesiacov tohto roku sme sa pýtali 550 klientov naprieč všetkými regiónmi, kde pôsobíme. Máme tak pomerne reprezentatívnu vzorku na to, aby sme mohli lepšie identifikovať nielen naše silné stránky, ale tiež zistiť, v akých oblastiach máme najväčšie rezervy.

Z globálneho pohľadu môžeme povedať, že viac než 9 z 10 firiem je s našimi službami spokojných, pričom vyložene nespokojné sú iba 4 % zákazníkov. V rámci Slovenska sú výsledky oproti štatistikám za celú skupinu Bibby Financial Services ešte lepšie, keď za spokojných sa považujú úplne všetci opýtaní klienti. Teší nás, že 100% mieru spokojnosti sme dosiahli takisto i v Česku.

CZ&SK Satisfaction H1 2022

Vnímanie kvality služieb zo strany klientov sledujeme zároveň i pomocou ukazovateľa Net Promoter Score (NPS), ktorý vychádza z miery ochoty odporučiť daný produkt, môže nadobúdať hodnoty od -100 do 100. Máme radosť z toho, že v SR i ČR sme dosiahli v tomto ohľade so 75 a 71 bodmi najlepšie hodnoty v rámci všetkých sledovaných krajín. To možno pripočítať nielen vysokej úrovni poskytovaných služieb, ale i kvalitnej komunikácii a empatii zamestnancov slovenskej a českej pobočky. NPS v bankovom sektore sa na porovnanie pohybuje priemerne na úrovni 29 bodov.

CZ&SK NPS H1 2022

Zákazníci na Bibby najviac oceňujú hladký priebeh spolupráce a rýchlosť platieb. Na druhej strane priestor na zlepšenie nesporne existuje, a to predovšetkým v rámci našej online platformy. Práve preto pripravujeme nový klientsky portál, ktorý prinesie moderné prostredie a jednoduchšie nahrávanie faktúr. Niektorí zákazníci tiež uviedli, že by ocenili viac osobného kontaktu, na čom v rámci budovania vzťahov chceme takisto pracovať.

Napriek priaznivým výsledkom prieskumu rozhodne nezaspávame na vavrínoch. Nasledujúce mesiace prinesú nesporne celý rad výziev, s ktorými sa všetci budeme musieť vyrovnať. Chceme vás ubezpečiť, že pokračujeme v súčasnej trajektórii a urobíme všetko pre to, aby sme boli dlhodobým partnerom pre rast vášho podnikania.

18 októbra 2022


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo